تماس با مرکز

تلفن مرکز: 33295665-054

آدرس مرکز: بزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)- مجتمع جامع مراکز تحقیقاتی- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

ایمیل مرکز :cmrc.zaums.ac@gmail.com

 


محتوای مرتبط