تاریخچه

 

تاریخچه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

با توجه به نیاز منطقه جنوبشرق کشور به انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی در حوزه علوم سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در تاریخ 1387/08/25 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید. از همان آغاز مرکز مذکور با جذب اعضای هیئت علمی توانمند در حوزه های مختلف علوم سلولی-مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بافت شناسی و ایمونولوژی و نیز تهیه تجهیزات آزمایشگاهی به روز و کارآمد در زمینه های فوق موفق شده است علایق و توان علمی محققان عزیز را به زمینه های پژوهشی سوق دهد.

این مرکز با استفاده از توان علمی اعضای هیئت علمی و استفاده از تجهیزات قادر به انجام فعالیت های زیر می باشد:

-     انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور

-     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلولی و مولکولی و بیوشیمی

-     کوشش در جهت همکاری با مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی معتبر ذیل مقررات جاری کشور

-     پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه انواع سرطان و بیماری های شایع نظیر: بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، بیماری های خودایمنی و انواع ناباروری ها و بررسی تغییرات ژنتیکی وابسته به آنها

-     انجام تحقیقات در زمینه های وابسته به کشت رده های مختلف سلولی


مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی بعنوان یکی از مراکز زیرمجموعه مجتمع مراکز تحقیقاتی در بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) زاهدان مستقر می باشد. این مرکز علاوه بر دارا بودن امکانات آزمایشگاهی مطلوب نظیر: آزمایشگاه مولکولی و اتاق کشت سلولی، امکاناتی نظیر کتابخانه، اتاق مطالعه پژوهشگران و همچنین بستر اینترنت پرسرعت را در اختیار پزوهشگران قرار داده است تا با بهره گیری از این امکانات باعث پیشرفت کشور به سمت اهداف کلان پژوهشی شوند.

آدرس پستی:

استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، بزرگراه خلیج فارس، بلوار سلامت، بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)، مجتمع مراکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آدرس وبسایت مرکز:

http://www.zaums.ac.ir

آدرس ایمیل:

cmrc.zaums.ac@gmail.com

شماره تماس:

+98 54 33295665


 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط