تجهیزات

لیست تجهیزات مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 

ردیف

مشخصات

تعداد

شرکت

کشور سازنده

1

آب مقطرگیری

1

پارسا تشخیص ایرانیان

ایران

2

اتوکلاو

1

ریحان طب

ایران

3

اسپکتروفتومتر

1

WPA

انگلستان

4

انکوباتور CO2

1

Memmert

آلمان

5

بن ماری

1

Memmert

آلمان

6

بن ماری

1

Behdad

ایران

7

بن ماری

1

Behdad

ایران

8

پمپ خلأ

1

JB

آمریکا

9

ترازو

1

METTLER

سوئیس

10

چاپگر الایزا

1

EPSON

ژاپن

11

ژل داک

1

Uvitec

انگلستان

12

چاپگر ژل الکتروفورز

1

SONY

آمریکا

13

سانتریفیوژیخچال دار

1

 Sigma

آلمان

14

سانتریفیوژیخچال دار

1

Eppendorf

آلمان

15

سانترفیوژ یخچال دار

1

Hetachi

ژاپن

16

ست سمپلر

1

Gilson

فرانسه

17

ست سمپلر

1

Eppendorf

آلمان

18

ست سمپلر

1

Brand

آلمان

19

ست سمپلر

1

Nichyro

ژاپن

20

فتومتر

1

Eppendorf

آلمان

21

فریزر -20

3

PARS

ایران

22

فریزر -20

1

ارج

ایران

23

فریزر -20

1

Hisense

ایران

24

فریزر -80

1

Thermo Scientific

آمریکا

25

فریزر -150

1

Thermo Scientific

آمریکا

26

فور

1

Behdad

ایران

27

کپسول CO2

2

 

 

28

لامپ UV  رومیزی

1

Uvitec

انگلستان

29

مانیتور Nanodrop

1

Lenovo

اسلواکی

30

مایکروویو

1

SOMSUNG

کره جنوبی

31

میکروسکوپ نوری

1

Leica Galen

آمریکا

32

میکروسکوپ فاز کنتراست

1

CeTi

 

33

یخچال

1

PARS

ایران

34

یخچال

1

آزمایش

ایران

35

یخچال

1

آزمایش

ایران

36

یخ ساز

1

MIGEL

ایتالیا

37

هود شیمیایی

1

Kimia Gen pajooh Pars

ایران

38

هود لامینار کلاسII

1

Kimia Gen pajooh Pars

ایران

39

هود لامینار کلاس II

1

Kimia Gen pajooh Pars

ایران

40

Dry Bath

1

Labnet

آمریکا

41

Eliminator

1

JB

آمریکا

42

Elisa Reader

1

AWARENESS TECHNOLOGY

آمریکا

43

Elisa Washing stat-fax-2600

1

Stat-fax

آمریکا

44

Heater

1

IKA.RH

آلمان

45

Mixing Block

 

BloeR

چین

46

Nanodrop

1

Eppendorf

آلمان

47

PH meter

1

WTW

آلمان

48

Power Supply

1

پویا پژوه پارس

ایران

49

Power Supply

1

پدیده نوژن پارس

ایران

50

Power Supply

1

Bio Rad

آمریکا

51

Stat-fax-2600 washing

(Elisa Washer)

1

Stat-fax

آمریکا

52

Rotator

1

Behdad

ایران

53

Termo Cycler

1

Eppendorf

آلمان

54

Termo Cycler

1

Bio Rad

آمریکا

55

Spin

1

Labnet

آمریکا

56

Spin-Vortex

1

کیاژن

ایران

57

Spin-Vortex

1

کیاژن

ایران

58

Vortex

1

LABTRON

انگلیس

59

Vortex

1

Labnet

آمریکا

60

Work Station

1

KIAGEN

آلمان

61

Work Station

1

Kimia Gene

ایران

 


آزمایشگاه ها و تجهیزات مرکز

محتوای مرتبط